Промени без санкция в подадените заявления за директни плащания могат да направят земеделските стопани до 10 юни включително, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2019 без санкция приключи на 23 май. По предварителни данни подадените заявления са над 105 000. Общата очертана площ е над 38 млн. дка.

70 000 дка земеделски земи са поразени от пороите и градушките

70 000 дка земеделски земи са поразени от пороите и градушките

Вътрешният министър и министърът на земеделието са на оглед в Свищов

Корекцията е възможна след изменения на Наредба №5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Наредбата е публикувани в днешния брой на Държавен вестник. Възможно е земеделските производители да добавят и допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Крайният срок за подаване на заявления и извършване на промени в подадени заявления за подпомагане със санкция от 1% на всеки работен ден закъснение е 17 юни включително.

След промяната в срока за подаване на заявления за подпомагане, настъпват изменения и в крайните срокове за задържане на животните.

Приеха единодушно законопроекта за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Приеха единодушно законопроекта за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Той цели да проследи тенденциите в развитието на земеделските култури

За Кампания 2019, по схемите за обвързана подкрепа, периодът на задържане е 80 дни от 18 юни до 5 септември 2019 г. включително, а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози периодът на задържане е 100 дни от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително.

Променя се и датата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си. За Кампания 2019 тя е 17 юни, уточниха от ведомството на Десислава Танева.

20 000 евро е максималната помощ за земеделските стопани

20 000 евро е максималната помощ за земеделските стопани

Увеличението може да е до 25 000 евро