Ако се изпълни целта до 2050 година 40% от добиваната енергия да е от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), това означава, че трябва да се построят 100 нови АЕЦ на територията на ЕС.

Това заяви Меглена Кунева, бивш еврокомисар и настоящ политически съветник на зам.-председателя на ЕК Сим Калас, като припомни целта на Стокхолмската конференция - намаляване на въглеродните емисии с 20%.

Според нея до 2050 година в ЕС трябва да има 5 000 квадратни метра слънчеви панели, 100 000 вятърни турбини и поне 20 милиона електроколи.

Плановете за ВЕИ ще бъдат „подчинени" на ограниченията по НАТУРА 2000.
Още...

 

Освен това според бившия български еврокомисар трябва да се намерят механизми нискокарбоновата енергия да се продава и да се стимулират страните, които я добиват.
Сега ЕС си поставя амбициозната цел вредните емисии парникови газове да бъдат намалени с 30%.

Кунева изтъкна, че постигането на целта от 30% намаление на въглеродните емисии ще струва на ЕС 81 милиарда евро на година или с 11 милиарда евро повече, отколкото ще струва реализацията на целта за намаляването с 20%.

Според Меглена Кунева ЕС изостава в инвестирането в „чиста енергия". Годишно Китай инвестира 230 милиарда долара в чиста енергия, в САЩ 80 милиарда, а ЕС 27 милиарда евро.

България категорично трябва да участва в проекта „Набуко"
Още...

 

Според нея изниква въпросът дали политиците ще се съгласят със становищата на експертите относно енергийните проблеми и чистата енергия и дали ще променят политиката си в посока на екологията. Това е големият дебат на България, смята тя.

Меглена Кунева изтъкна небоходимостта от екологичен договор на ЕС.
„Всяко едно спестяване днес, ще го плащаме 3 или 5 пъти повече след години. Затова е необходим екологичен договор", изтъкна тя.

Според нея цел на Европа трябва да е намаляване на въглеродните емисии до 2050 година с 80-95%. Ако ЕС продължи да живее по същия начин, да развива икономиките си по настоящия начин, след 5 години въглеродните емисии ще се увеличат с 30%, смята Кунева.

Според Христо Христов, изпълнителен директор на Института по енергетика, в момента се наблюдава ускорен ръст на емисиите от развитите страни. Ако тази тенденция продължава, според него в края на века температурата на земята ще се повиши с 6 градуса. Христов посочи още, че до средата на века вредните емисии трябва да намалеят поне с 50%