Проект за единни общи условия между потребителите и ВиК операторите бе разгледан днес в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). В дискусията участие взеха представители на ВиК операторите в страната, Министерството на регионалното развитие, Комисията за защита на конкуренцията, граждански организации и др.

Промените се очаква да засегнат 51 ВиК дружества, но без най-голямото от тях - „Софийска вода", която на този етап се очаква да продължи да изготвя свои собствени общи условия.

В новите разпоредби се отразяват препоръки на Комисията за защита на потребителите (КЗП), касаещи начините на плащане и възстановяването на неправомерно надвзетите суми, като това ще става с начисляване на лихва.

Вече няма да е задължително клиентите да плащат сметките си, когато са подали жалби срещу дружествата.

Освен това са добавени клаузи относно възможностите за извършване на промени в сградните ВиК инсталации от страна на потребителите, както и такива относно въвеждането на отчет минимум един път годишно в сгради в режим на етажна собственост съвместно от ВиК оператора и представители на Етажната собственост, съответно оформяне на двустранни протоколи с направени констатации.

В проекта за единни Общи условия е добавено и изискване за издаване на обобщена месечна справка от страна на ВиК оператора след подаване на молба от потребителя в случаите, в които се разпределя разход „общо потребление", като потребителите не дължат заплащане за справката.

Много по-детайлно е регламентиран и редът за разпределение на разход „общо потребление" на вода в сгради в режим на етажна собственост и е въведен регламент за служебно откриване на индивидуални партиди за отделните имоти в сгради в режим на етажна собственост, при тяхното въвеждане в експлоатация, както и възможност за откриване на индивидуални партиди за сгради в режим на етажна собственост, за които има формиран дълг по общия водомер.

 

Проектът уточнява и реда за погасяване на задължения при наличието на няколко просрочени задължения, които потребителят не е в състояние да погаси едновременно.

След обсъждането пред журналисти Илиан Илиев от регулатора заяви, че до две години е възможно да се сключват индивидуални договори с потребителите на ВиК услуги и техният водомер да стане уред за търговско измерване, а не за контролно, както е в момента. Това обаче няма да е панацея за решаване на проблемите в сектора, защото и в този случай потребителите ще трябва да заплащат загубите (кражбите) на вода от общия водомер по определен от Общото събрание на входа ред.