Единствено компания, регистрирана в Лихтенщайн, е пожелала да закупи "Общинска банка", съобщават от money.bg.

Това стана известно след като офертата за продажба на финансовата институция от Софийската общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) беше отворена.

Столична община остава без дял в "Общинска банка"

Столична община остава без дял в "Общинска банка"

Делът на банката възлиза на 45 млн. лв.

Фирмата "Новито Опортюнитис" е готова да плати за дела от 67,64% от акциите на трезора. Към момента акциите все още са собственост на Столична община.

Данни сочат, че "Новито Опортюнис" е регистрирана в Лихтенщайн и е собственост на "КАИАК Фонд Мениджмънт АГ" (CAIAC Fund Management AG).

"КАИАК Фонд Мениджмънт АГ" представлява инвестиционен фонд с капитал от 1 милион швейцарски франка със седалище в Бендерн - село в Лихтенщайн на границата с Швейцария.

Според информацията на СОАПИ дружеството е подало оферта за закупуването на 3 880 388 броя безналични акции, които покриват пакета на Столична община от 67,64 на сто от ценните книжа. То е единственият участник, подал необходимите документи за участие в търга за приватизацията на финансовата институция.

Приватизират Общинска банка

Приватизират Общинска банка

Според Трайчо Трайков сега може да бъде продадена на висока цена

Сега предстои предложението на "Новито Опортюнитис" да бъде разгледано от Надзорния съвет на агенцията, както и от Столичния общински съвет.

При одобрение от тяхна страна следва и Българската народна банка (БНБ) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да дадат съгласие.

Припомняме, в края на юли Столичният общински съвет (СОС) прие доклад за откриване на процедура за извършване на приватизация на акционерното участие на Столичната община в капитала на "Общинска банка" АД.

През октомври пък Столична община категорично реши да продаде дяла си от "Общинска банка" за 45 млн. лв. Банката е на пазара и се продава след като Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции обяви решението си.

Цената на дела, който общината притежава, най-малко е 45,65 милиона лева.