През 2017 година у нас всяко пето предприятие има заети лица, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи и софтуерни приложения. Това посочват данните на Националния статистически институт относно изследване на информационното общество в предприятията у нас през 2017 година.

Според данните на НСИ големите родни компании с 250 и повече заети лица предлагат най-много работни места за ИКТ кадри. 63.4% от тези компании имат позиция за ИКТ специалист. При малките предприятия с 10 - 49 заети лица обаче относителният им дял на ИКТ специалистите е едва 15.6%.
Електронните умения вече са задължително изискване за работещите, но едва 8.9% от работодателите осигуряват някакъв вид обучение, за да повишават квалификацията на служителите си в областта на ИКТ.

Европа страда от недостиг на ИТ специалисти според Мария Габриел

Европа страда от недостиг на ИТ специалисти според Мария Габриел

След 2020 година 90% от работните места ще изискват цифрови умения

През предходната 2016 г. 8.1% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като почти половината от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри (48.2%).

Според НСИ при 96.7% от предприятията с 10 и повече заети лица използват компютри, като при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял e 100.0%.

Снимка 328018

Източник: НСИ

Високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и 94.6% от тях са били в постоянна връзка с глобалната мрежа през текущата година.

Предприятията основно използват DSL или друг вид фиксирана широколентова интернет връзка (80.7%), а 51.4% от тях имат мобилна широколентова връзка. Данните от изследването показват и че 94.9% от предприятията, които използват фиксирана широколентова интернет връзка считат, че скоростта й обикновено е достатъчна за реалните им нужди и повече от половината разполагат с максимална скорост за изтегляне на данни по-висока от 30 Mbps.

Снимка 328019

Източник: НСИ

90% от професиите до 2020 г. ще се нуждаят от цифрови умения

90% от професиите до 2020 г. ще се нуждаят от цифрови умения

Кодирането ни помага да разберем как е взаимосвързан нашият свят

За настоящата година 30.2% от заетите лица в предприятията у нас използват компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, а на 26.7% от работещите е осигурен достъп до интернет.

50.8% от предприятията разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с 250 и повече заети лица - 84.7%. На своя уебсайт предприятията основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (80.0%), поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (34.2%), както и предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги (26.2%).

Най-активно налагат своето присъствие в мрежата предприятията от секторите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (88.8%) и "Професионални дейности и научни изследвания" (76.8%), а най-малко се възползват от тази функционалност предприятията от сектор "Операции с недвижими имоти" - 32.8% и "Транспорт, складиране и пощи" - 35.5%.

Снимка 328020

Източник: НСИ

КЗП: внимавайте с новопоявили се интернет търговци по празниците

КЗП: внимавайте с новопоявили се интернет търговци по празниците

Скоро КЗП ще има възможност да сваля съдържание от електронни магазини на некоректни търговци

През 2017 г. 34.4% от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Големите компании са най-активни и при използването на уебсайтове за споделяне на мултимедия. Основните цели, за които предприятията използват социални медии, са подобряване на имиджа на предприятието или на пазарния продукт - например реклама, промоции (71.7%), получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти (61.2%) и сътрудничество с бизнес партньори или други организации (36.7%). Най-малък е делът на предприятията, които включват своите клиенти в разработването или обновяването на стоките или услугите (17.3%).

Снимка 328022

Източник: НСИ