Европейската комисия няма да се колебае да накаже България и другите страни членки, в които националното законодателство или практики не са в съответствие с принципа "замърсителят плаща".

Това пише ЕК в отговор на жалба на Българската стопанска камара (БСК) до европейската институция.

Жалбата на БСК е от 2016 година. В нея камарата се обявява срещу определянето на таксата за битови отпадъци (ТБО) в България да се определя на основата на стойността на имота или балансовата стойност на активите, вместо на количеството генерирани отпадъци.

В отговор ЕК информира, че службите на Комисията са извършили обстойно разглеждане на жалбата и са установили, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за прилагане на принципа "замърсителят плаща" от 2015 г., но националните власти няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези мерки.

"Според информацията, с която Комисията разполага, последните изменения на Закона за местните данъци и такси осигуряват подходяща методология за изчисляване на таксата за битови отпадъци. За съжаление, националните власти решиха още повече да отложат влизането в сила на съответните разпоредби - до 2022 г.", се уточнява в писмото.

Който цапа повече - ще плаща, според промените в Закона за местните данъци

Който цапа повече - ще плаща, според промените в Закона за местните данъци

Публикуваха за обсъждане промените в Закона за местните данъци и такси

Европейската комисия е възложила проучване за прилагането на принципа "замърсителят плаща" във всички държави членки на ЕС, включително и у нас. Проучването е завършено и резултатите са в процес на обработка и преценка. Предвид проучването на проблема у нас, ЕК е решила да прекрати разследването по жалбата на БСК. Ако е необходимо обаче ЕК ще предприеме съответните действия срещу България по собствена инициатива.

БСК припомнят, че от 2003 година насам полагат усилия да се промени начинът на изчисляване на таксата за битови отпадъци чрез предложения за нормативни промени, официални становища до всички компетентни институции, съдебни процедури и други. През 2015 година проблемът нормативно е решен, прилагането на текстовете се отлага неколкократно, като последното отлагане е чак за 2022 година.

Колкото боклук хвърляш, толкова плащаш такса смет, реши тристранката

Колкото боклук хвърляш, толкова плащаш такса смет, реши тристранката

Идеята е такса "смет" да се определя на базата на няколко критерия