Европейски одитори проверяват финансирането на нашите пътища от ЕС и дали се изпълнява според планираното, съобщиха от Европейската сметна палата. Освен България ще бъдат проверени Полша, Чехия и Испания.

Проверката е за финансирането от ЕС на мрежата от пътища, която свързва държавите членки и техните региони. Европейските счетоводители ще инспектират дали има напредък на държавите членки към навременно завършване на мрежата и по-добра свързаност за гражданите.

Трудно открили лаборатория, която да изследва пътя край Своге

Трудно открили лаборатория, която да изследва пътя край Своге

Според Арнаудова неспазването на служебните задължения е довело до инцидента

Документът за текущ одит на пътищата, които свързват европейските региони, бе публикуван днес. Целта на проверката е Евросметната палата да е източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програми.

Основната форма на сухопътен транспорт за хора и стоки в ЕС е пътният (автомагистрали и пътища - б.р.) и се очаква да запази тази позиция в обозримо бъдеще, посочват одиторите. Изграждането на пътища и подобряването на тяхната достъпност има значение и за стимулирането на икономическия растеж.

Към 2016 г. в транспортния сектор работят повече от 11 млн. души — над 5 % от работната ръка в ЕС. Целта на трансевропейската транспортна мрежа, чието разработване започна от 90-те години, е до 2030 г. да бъдат завършени девет основни коридора с дължина около 40 000 км. Те са от Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия до Средиземноморието.

Тези коридори имат най-високо стратегическо значение за постигане на целите на политиката и представляват по-голямата част от основната мрежа. Освен това е поставена цел за завършване на широкообхватната мрежа до 2050 г., която ще осигури достъпност и свързаност на всички региони в Европа, информират от европейската Сметна палата.

ЕК оценява състоянието на пътищата и мостовете за поход на военна техника

ЕК оценява състоянието на пътищата и мостовете за поход на военна техника

Ще бъде изготвен списък с приоритетни проекти

От ЕС за пътна инфраструктура са предоставени около 82 млрд. евро в периода 2007—2020 г. Половината от тях са изразходвани за основната и широкообхватната мрежа. Основните бенефициенти на това финансиране са централно- и източноевропейските държави членки.

"В последните десетилетия финансирането от ЕС е помогнало да се подобрят транспортните връзки между държавите членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет," заяви Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита.

Гърмен на протест заради дупките по пътищата

Гърмен на протест заради дупките по пътищата

Трафикът е натоварен заради развивания в района туризъм

Според него има риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме.