Държавен Фонд „Земеделие“ преведе днес близо 105 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане от Кампания 2015. Това съобщиха от пресцентъра на Фонда. 

Повече от 51 000 земеделски стопани получават помощта. Схемата за преразпределително плащане представлява по-високо подпомагане за първите 300 декара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП). 

Изчисленията на помощта са извършени съгласно размера на финансовото подпомагане, определен със Заповед № РД09-187/08.04.2016 г. на министъра на земеделието и храните.