Правителството даде мандат на финансовия министър да подаде официално заявление за осъществяване на близко сътрудничество с Европейската централна банка. Това обясни финансовият министър Владислав Горанов на брифинг в МС. Той уточни, че молбата за сътрудничество е в съответствие с регламент 224 на ЕС относно функциите на ЕЦБ по отношение на надзора на банките в общността.

"Това формално решение от днес е в резултат на дългогодишна комуникация от страна на българските власти и страните от еврозоната, ЕК и ЕЦБ като част от пътната карта за присъединяване на България към еврозоната и на българския лев към механизма на ERM 2."

Приемат България в чакалнята на еврозоната след около година

Приемат България в чакалнята на еврозоната след около година

Европа наблюдава реформите в банковия сектор и борбата с корупцията

Той припомни, че на 12 юли, когато правителството изпрати писмо за това как ние виждаме присъединяването на България към ERM 2, като предпоставка за влизането в еврозоната от страна на държавите членки на еврозоната и Дания, бе подкрепена позицията. Оттук занапред всички държави членки, които имат желание да се присъединят към еврозоната, трябва да установят близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор.

В резултат на тази молба тече проучване на ЕЦБ доколко нашето законодателство е адаптирано към надзорните решения на ЕЦБ.

Така ЕЦБ ще може да упражнява надзорни функции по отношение на банките, за които прецени.

Подобно проучване трае от 6 до 12 месеца.

Министър Горанов заяви, че това, което ще бъде изпратено днес, освен молба за сътрудничество е и проект на законодателство за нормативни промени.

В случай че ЕЦБ одобри осъществяване на близко сътрудничество, страните от еврозоната ще подкрепят присъединяването на българския лев към ERM 2, което е до голяма степен извървяване на пътя към еврозоната.

Единственият естествен изход от системата на паричен съвет е влизането в еврозоната.

"Изговориха се много различни спекулации и теми, но нашите европейски партньори заявиха, това е най-доброто, което могат да ни предложат, ако искаме да се присъединим към най-богатия клуб в света", заяви още Горанов.

"Ако можем да говорим за партньорско отношение с държавите от еврозоната, ние се разбрахме, че България ще влезе в близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор и в ERM 2 едновременно. Това се очаква да случи, ако успеем да приключим поетите от нас ангажименти в средата на следващата година", заяви още финансовият министър.

България е готова да влезе в еврозоната

България е готова да влезе в еврозоната

От АИКБ бранят решението на правителството