Българската народна банка (БНБ) напомня, че от 1 януари 2021 г. БНБ изважда от обращение банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., които престават да бъдат законно платежно средство.

След тази дата банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Още през 2015 БНБ пусна в обръщение монета от 2 лева, с цел постепенно да замени банкнотата със същия номинал. Петилетното съвместно съществуване на книжната купюра и звонка с един и същ номинал позволи замяната да стане почти незабележимо за пазара. По същия начин по който банкнотата от 1 лев бе заменена от монетата от 1 лев и през 2015-а окончателно бе извадена от обръщение.

За периода 2015-а -2020-а по съвсем естествен начин от пазара през търговците и банките бяха извадени общо над 21.6 млн. броя двулевови банкноти. Според данните на БНБ в края на 2015-а те са били близо 40 млн. броя, а в края на септември тази година около 18.4 млн. броя - 3.57% от всички 515 млн. броя банкноти в обръщение от всички номинали.

А в момента извън касите на БНБ в обращение има над 68 млн. броя двулевови монети - 2.54% от всички разменни метални левове и стотинки, които са 2680.5 млн. броя.

Замяната на двулевовата банкнота с монета бе направено с цел повишаване на ефективността на налично-паричното обращение. Монетата е много по-трайна от банкнотата и много по-рядко се налага нейната подмяна на пазара поради захабяване. В това отношение банкнотите с нисък номинал имат много малък живот и постоянно се налага да се харчат значителни пари за изтеглянето от пазара на негодни поради остаряване или увреждане купюри и производството на нови, които да ги заменят. Това са средства не само за производство и унищожаване, но и за логистика на съответните количества банкноти.