Да се удължи срока, в който се подават документи за спад на оборота през септември, за да успеят всички представители на бизнеса да могат да кандидатстват за помощ по втория дизайн на мярката 60/40.

За това настояват от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в писмо до вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деница Сачева.

От организацията са изпратили и писмо с молба за подкрепа за решаване на казуса до вицепремира и министър на туризма Марияна Николова.

"Имайки предвид, че образците на документите за кандидатстване бяха публикувани на 26.10.2020 г. в интернет страницата на Агенция по заетостта и предвид оставащия кратък срок до края на месец октомври /4 работни дни /, голяма част от хотелите не успяха да кандидатстват, позовавайки се на спада в оборота през месец септември. Кандидатствайки в месец ноември обаче, те следва да доказват спад през месец октомври, а всички дружества стопанисващи летни хотели не генерират приходи през месец октомври / хотелите са затворени / и съответно не могат да докажат спад. Това моментално ги изключва от мярката", се казва в писмото до министър Сачева.

Хотелиерска асоциация скочи, че мерки се договарят без нея

Хотелиерска асоциация скочи, че мерки се договарят без нея

Писмото е до премиера и министри

Затова от БХРА предлагат или да се удължи срокът за подаване на документи за спад през септември или да се направи корекция за критерия за допустимост, като за допустим кандидат да се счита хотелиер, който доказва спад от 20% през месец септември / месеца, предхождащ старта на програмата /, вместо да се доказва спад в прихода от 20% за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението.

"Считаме, че с въвеждането на това изключение, предвид влошената бизнес среда и недостига на финансови средства, работодателите ще имат по-голяма възможност да запазят персонала си", допълват от БХРА. 

Ако мярката остане в този вид, очакваме хотелиерите да освободят дори и постоянния си персонал през следващите месеци, което не е в интерес на никой.", се казва в писмото на БХРА, подписано от председателя на организацията Георги Щерев.