Цените за хранителните продукти и безалкохолни напитки у нас са били близо 2 пъти по-евтини от средното ценово равнище за ЕС-27 през 2006 г.

Това показват предварителните данни на НСИ за индексите за относителните цени на храни, напитки и тютюн в ЕС, предаде Money.bg.

Индексът на равнище на цените на хранителните стоки у нас през изминалата година е 56 пункта при средно равнище за европейските страни от 100 пункта, сочи националната ни статистика.

България заедно с Македония заемат най-долните места в таблицата, което им отрежда място сред най-евтините страни за храна и напитки.

Съществена е разликата между най-ниския 56 (България) и най-високия 142 (Дания) индекс за храни и безалкохолни напитки в ЕС, което означава, че сравняваната група стоки в най-скъпата европейска страна - Дания, е 2.5 пъти по-скъпа от България.

Разделението на страните според ценовите им равнища се обуславя донякъде и от географския елемент, като източните страни от ЕС са под средното ниво, съобщават експертите от НСИ. Трите страни-членки на ЕАСТ, са измежду най-скъпите страни: индексите на Исландия (164) и Норвегия (158) са значително по-високи в сравнение с Дания (142), а Швейцария (142) е със същия индекс като Дания.

Кандидат-членките Хърватия (89) и Турция (84) имат индекс близък до средния за ЕС, докато в Бивша Югославска Република Македония (56) и в България (56) равнищата на цените на хранителни стоки и безалкохолни напитки са най-ниски между всички страни-участнички в наблюдението, коментират от националната ни статистика.

Индексите на равнища на цени са изчислени като съотношения (коефициенти) между паритети на покупателната способност спрямо средното ниво за ЕС и обменните курсове за всяка страна.

Чрез тези индекси се сравняват цените във всяка от страните спрямо средното ниво в ЕС, уточняват от статистиката ни.

Когато даден индекс е по-голям от 100, то наблюдаваната група стоки в тази страна е относително по-скъпа спрямо средното равнище в ЕС и обратно. Индексите на равнища на цени показват само относителното ниво на цени в една страна спрямо друга.