Масово се търгува с храни с изтекъл срок на годност. Това са установили крайморските проверки на експертите по храните.

Лоша текуща хигиена и неспазване на разделното съхранение на хранителни продукти са другите нарушения на собствениците на заведения и магазини за хранене.

Засечени са и пропуски в системите за самоконтрол и липса на придружаващи документи за произход на храната.

Масираните проверки по морските курорти в области Бургас, Варна и Добрич се проведоха в рамките на 10 дни. Инспектирани са 613 обекта от търговска мрежа и заведения за обществено хранене. Бракувани са 595,7 кг. храни от животински произход и 13 кг. храни от неживотински произход.