Промяна във фискалната политика, която да насърчи двигателите на растежа, а държавата да харчи по-ефективно средствата. Такива са основните предложения на икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ), които представиха по традиция алтернативния си Бюджет за 2022 г.

Икономистът Лъчезар Богданов обясни: данъчната политика трябва да облага по-ниско тези, които инвестират, развиват и дават шанс за дългосрочен процес. Нужно е да има данъчен стимул за инвестиции чрез ускорена амортизация и намаление на осигурителната тежест с 12 процентни пункта.

Останалите предложения са по-ниски данъци за двигателите на възстановяване и растежа, стимули за развитие на човешкия капитал, инвестиции и високи доходи, съкращаване на неефективните разходи, структурни реформи, активно, бързо и умно използване на европейската средства и бюджетна консолидация в периода на растеж.

ИПИ предлагат в бюджета да бъдат заложени "и морковът, и тоягата".

Анализът на ИПИ не вижда гаранция, че с Плана ще се правят реформи

Анализът на ИПИ не вижда гаранция, че с Плана ще се правят реформи

Ниският ни потенциал за реформи поставя под риск самото му изпълнение

Богданов посочи, че при всички приказки и реторически похвати как не стигат парите за всички нужни разходи, всъщност има едни 20 млрд. лева увеличение на бюджета в последните години.

Незабавните ефекти от алтернативния бюджет на ИПИ ще доведат до мощен стимул за нови инвестиции, ръст на нетните доходи, увеличение на заетостта в частния сектор, над 5.3 милиарда лева по-висок разполагаем доход, изсветляване на заетост, доходи и потребление и премахване на бюджетния дефицит и намаление на дълга.

Според старши изследователя в ИПИ Петър Ганев икономиката ни е в растеж в година на сериозна бюджетна експанзия. Пари има и има възможност за големи промени и идеи, каза той.

Вече сме в период на растеж и трябва да се върви към консолидация, настоя той и добави, че пандемичните вълни и други проблеми не пречат на индустрията да работят.

Ганев посочи, че почти две десетилетия винаги това, което правят ИПИ, е да стъпят на база на държавния бюджет за своя алтернативен бюджет. Стъпвайки на него, икономистите от ИПИ предлагат идеи за промени, които понякога са по-смели, а друг път стъпват върху детайлите. "Стъпваме на чисто и това ни позволява да бъдем по-смели, да предложим големите идеи, които да ни направят по-богати", каза още Петър Ганев.

ИПИ: Социалната политика на държавата - огромни разходи с нулева ефективност

ИПИ: Социалната политика на държавата - огромни разходи с нулева ефективност

COVID кризата показала, че социалните програми са неадекватни