Европейската комисия прогнозира умерен растеж на българската икономика през следващите няколко години, се казва в Есенната икономическа прогноза 2019 г.

Икономическият растеж на България ще се забави и ще остане близо до потенциала. Въпреки слабото външно търсене и повишената несигурност в чужбина вътрешното търсене трябва да подкрепи икономическия растеж на България. Износът се прогнозира да се увеличи със среден темп в съответствие с търсенето в чужбина. Очаква се инфлацията да се понижи. Правителственият финансов баланс се очаква да остане в излишък и държавният дълг да продължи да пада, отчита Комисията в прогнозата си.

Брюксел прогнозира забавяне на европейската икономика

Брюксел прогнозира забавяне на европейската икономика

Вече седем поредни години европейската икономика се намира в растеж и се очаква тя да продължи да се разраства през 2020 г. и 2021 г.

След като през 2018 г. българският БВП се разшири с над 3%, Комисията очаква 3,6 на сто растеж през 2019 г., забавяне до 3% през 2020 г. и 2,9 на сто през 2021 г.

Брюксел прогнозира инфлация от 2,4 на сто през 2019 г. 1,6 на сто през 2020 г. и отново увеличение до 2,1 на сто през 2021 г.

В доклада се отбелязва, че България се очаква да отчете исторически спад на безработицата до 4,4% през 2019 г. от 5,2 на сто през 2018 г. През следващите две години (2020 г. и 2021 г.) прогнозата е безработицата да падне съответно до 4,1 на сто и 4,0%.

Комисията също прогнозира ръст на заплатите през 2019 г., което се дължи на исторически ниската безработица, планирания минимум и вдигането на заплатите в държавния сектор. Ръстът на заплатите се очаква да остане силен през 2020 и 2021 г., въпреки че вероятно ще бъде умерен в сравнение с тази година.

Очаква се през 2019 г. да бъде отчетен 1,1% бюджетен излишък от БВП, което е по-ниско спрямо 2018 г. Прогнозата за 2020 г. е 0,9% от БВП и същото ниво през 2021 г.

Държавният дълг на България спрямо БВП се очаква да падне от 22,3 на сто през 2018 г. до 21,1% през 2019 г., 19,9% през 2020 г. и 18,6% през 2021 г.