Народното събрание започна процедурата по разглеждане и приемане на промени в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), част от които са свързани с изравняването на таксите за преводи от България към страни от ЕС с таксите, събирани за плащания в левове.

Това правило е залегнало в Регламент 518 на ЕС и периодично бе рекламирано като едно от най-сериозните постижения в борбата за правата на гражданите - клиенти на банките. Дали е постижение или напротив ще можем да говорим, когато станат ясни обемите на плащанията на граждани в левове и тези на трансферите, които българите правят към държави от ЕС. Както и когато видим какви такси ще събират банките след изравняването.

Изравняването на таксите трябва да влезе в сила от 15 декември 2019 година - с други думи след три седмици. А тези, които не го направят в срок рискуват глоби, които, според предложените промени в ЗПУПС, могат да достигнат 50 хил. лева за първо нарушение. Като всяка една транзакция, извършена в разрез с изискванията на закона и на Регламента, се смята за отделно нарушение. За повторно нарушение сумата е по-голяма, а ако се стигне до надзорна мярка и тя не бъде изпълнена, санкцията може да достигне 200 хил. лева.

Въпреки че за изискванията на регламента за изравняване на таксите се знае от близо година, до момента банките не са предприели каквито и да е стъпки за изравняване на таксите за преводи към страни от ЕС с тези за плащания в страната. Разликата между тях продължава да е от порядъка на няколко пъти.

Според някои финансисти банките ще изчакат до последния момент преди да изравнят таксите. Разбира се очакванията са тези за преводи към страни от ЕС драстично да намалеят.

Междувременно обаче банките предприемат мерки за компенсиране на загубите, които ще понесат от това намаление на таксите за презгранични плащания. Забелязва се, че от близо два месеца в много тарифи се въвеждат такси за вътрешнобанкови преводи между сметки на различни клиенти и за увеличаване на тези такси там където вече ги е имало.

Очаква се следващата стъпка да бъде въвеждане на такси за вътрешнобанкови преводи между сметки на един и същ клиент. Такива такси и сега има в някои банки, но няма да е чудно, ако до няколко седмици те се превърнат в масова практика и едва ли ще са символични суми.

Впрочем ще е интересно да видим дали таксите за вътрешнобанкови преводи, без значение дали са между сметките на различни клиенти или на едно и също лице, попадат в дефиницията на Регламента и на променения ЗПУПС за изравняване. Защото, ако попадат, тогава размерът им няма да е рамките на сегашните 0.5 - 2.5 лева, а ще трябва да достигне този на таксите за преводи към сметки в други кредитни институции.

С други думи вътрешнобанковите преводи ще поскъпнат. Изключение от всички тези процеси ще са вътрешнобанковите преводи, извършвани онлайн. За момента те са без такси. Въпросът е докога банките ще могат да поддържат тази безплатна опция и дали цената за нея няма да бъде повишаване на таксите за разкриване и поддържане на сметки.