Вноската за пенсия скача с 1.8% от 2011 година, след като правителството гласува днес проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година

Най-вероятно парите от професионалните пенсионни фондове ще се влеят в Националния осигурителен институт, обяви социалният министър Тотю Младенов.

Така пенсиите при ранно пенсиониране ще се плащат от универсален фонд на Осигурителния институт.

Синдикатите са доволни от решението на МС, но все пак обмислят протести.
Още...

Лекарите вече започнаха подготовката за националните си протести
Още...

В параметрите на общественото осигуряване се залага увеличение на вноската за пенсия с 1.8%, което ще доведе допълнително до приходи от 372 милиона лева. Още 110 милиона лева ще дойдат от повишаването на осигурителните прагове по професии средно с 5.6%.

За сметка на това през следващите 3 г. няма да се събира вноската от 1.1%, която отива във фонда за гарантиране вземанията на работниците при фалит на предприятия, тъй като в момента в този фонд са натрупани 200 милиона лева, обясни социалният министър Тотю Младенов.

Запазва се и съотношението на разпределението на вноската между работодател и работник 60 на 40 на сто. Ще продължи да действа и антикризисната мярка за болничните през следващата година, а именно работодателят да поема първите три дни от боледуването и да плаща по 70%, а НОИ да поема от четвъртия ден.

През следващата година ще има различни минимални осигурителни прагове за самоосигуряващите се лица.

Проектът за бюджет е приет при следните параметри:

 • Брутен вътрешен продукт- 77 077 млн. лв. (3,6% - реален растеж);
 • Средно-годишна хармонизирана инфлация - 3,7%;
 • Равнище на безработица - 9,4%;
 • Минимална работна заплата - 240,00 лв.;
 • Средногодишен брой осигурени лица- 2 815 005;
 • Среден осигурителен доход- 609,86 лв.;
 • Диференциран минимален  осигурителен доход за самоосигуряващите  се  лица, съобразно облагаемия им доход за 2009 г., в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2011г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240,00 лв. ;
 • Максимален осигурителен доход за всички осигурени лица - 2000,00 лв.;
 • Срок на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни;
 • Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете - 240лв.;
 • Брой на безработните лица с право на обезщетение при безработица - 111 149;
 • Средногодишен брой пенсионери - 2 187 485.