Санкционират се 24 дружества за картел при санирането - по Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от КЗК.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) постанови санкции за дружества, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 

Дават още 14,5 млн. лв. за саниране

Дават още 14,5 млн. лв. за саниране

Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината

Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв., от които 147 761 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Търговище, а 250 413 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Гоце Делчев.

"С Решение № 1312/05.12.2019г., Комисията установи извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и наложи имуществени санкции на "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, "ВМЛ - консулт" ЕООД, "Димитров и син" ЕООД, "Адапт" ЕООД, "Архкон Проект" ООД, "Евиданс инженеринг" ЕООД, "Тобо инвест" ЕООД, "Фрибул" ООД, "Корект" ЕООД, "Инфрам" ЕООД, "Интконс" ЕООД, "Ен Екип" ООД и "Протико Ил" ООД.

С Решение № 1313/05.12.2019г., Комисията установи извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и наложи имуществени санкции на "ВМЛ - консулт" ЕООД, "Архкон Проект" ООД, "Евиданс инженеринг" ЕООД, "Протико Ил" ООД, "Консултантска Инженерна група" ООД, "Кимтекс - ЛС" ООД, "Експрес Консулт" ЕООД, "Соларват" ЕООД, "БОАЛ" ООД, "Пешев" ЕООД, "Джи Ер Ен Пауър България" ООД, "Пловдивинвест" АД, "Стройконтрол" ООД, "Си Енд Би Енерджиконсулт" ЕООД и "Енерджи Про Дм" ЕООД", се казва в съобщението на КЗК. 

КЗК уличи в картел 33 фирми за саниране

КЗК уличи в картел 33 фирми за саниране

По сигнал на кмета на Търговище

От Комисията установили картел (забранено споразумение и/или съгласувана практика) за манипулиране на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на общините Търговище и Гоце Делчев.

Обществените поръчки са за обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

В рамките на проучването КЗК установи, че участниците по всяка една от двете обществени поръчки са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителите. 

Отпускат още 33 милиона лева за саниране

Отпускат още 33 милиона лева за саниране

Средствата са насочени към 19 малки общини

Целта на споразуменията са да предотвратят напълно конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки и да определят печелившия участник по всяка обособена позиция. По този начин да предопределят избора на възложителите. Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

За първи път в антитръстовата практика на КЗК предприятия, участници в картели, се възползваха от Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел. Те подадоха искания и представиха доказателства, които подпомогнаха доказването на нарушенията. Заради сътрудничеството им от КЗК освободиха от санкция едното дружество и намалиха санкциите на две други дружества

Мухъл и течаща вода по стените след саниране на бургаски блок

Мухъл и течаща вода по стените след саниране на бургаски блок

Месеци след "обновяването" жилищата се нуждаят от основен ремонт

Предстои Комисията да се произнесе и относно предявените с Определение № 725/20.06.2019 г. твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 предприятия.