Ако не бъдат предприети проектни действия за адаптация в отделните сектори, целият икономически растеж на БВП през годините до 2050 г. ще бъде "изяден", поради неблагоприятни климатични явления.

Тази прогноза направи Боряна Каменова, директор на Дирекция "Политика по изменение на климата" в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Тя представи и проекта "Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие".

Проектът е на обща стойност 3 175 853, 70 лв., финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Добро управление". Той има за цел да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на климата в периода до 2030 г., като идентифицира и потвърждава необходимостта от предприемането на конкретни действия за адаптация на национално и секторно развитие.

Силни дъждове наводниха пустинята на Саудитска Арабия

Силни дъждове наводниха пустинята на Саудитска Арабия

30 души са загинали, а 4000 са евакуирани от засегнатите райони

Освен това стратегията предвижда да развие най-високото възможно ниво на устойчивост на страната срещу изменението на климата чрез предприемането на всички необходими и изпълними мерки, които да гарантират здравето на хората, функционирането на икономическите сектори и др.

След пожарите, риск от наводнения в Калифорния

След пожарите, риск от наводнения в Калифорния

Около 830 души искат да прекарат Деня на благодарността сред пепел, развалини и силен дъжд в търсене на останки

Тя изтъкна, че значителен дял от средствата по европейските фондове за дейности по климата и адаптация ще бъдат правилно разпределени. 25% от средствата ще бъдат използвани за дейности по климата, а за общата селско стопанска политика минимум 40%.

Папата бие камбаната: Климатичните промени превръщат Земята в пустиня и развалини

Папата бие камбаната: Климатичните промени превръщат Земята в пустиня и развалини

Заклейми необузданото консуматорство и неустойчивото развитие

Средствата по европейските фондове се очаква да послужат за една основа при разработване на бъдещите оперативни програми. Каменова припомни, че за първи път е бил направен макроикономически анализ, с помощта на Световната банка, който да отрази въздействието на изменението на климата в макроикономическия аспект върху страната.

Основният извод от направения макроикономически анализ е, че ако не бъдат предприети действия за адаптация в отделните сектори, целият растеж на БВП през годините до 2050 г. ще бъде "изяден", поради неблагоприятни климатични явления.

Австралия за първи път в света използва Боинг 737 за борба с пожар

Австралия за първи път в света използва Боинг 737 за борба с пожар

Изключителна ценна подкрепа за пожарникарите на земята

Всички държавни институции имат отношение към дейностите по стратегията, защото изменението на климата е хоризонтален въпрос, посочи ръководителят на проекта.

В процеса по изграждането на проекта са участвали над 60 национални и международни експерти, български учени и експерти в отделните сектори. Стратегията се занимава с девет сектора, сред които са селско стопанство, биоразнообразие, гори, туризъм, води, енергетика, води, градска среда и здраве.

Светът се отдалечава от целта под 2 градуса по Целзий

Светът се отдалечава от целта под 2 градуса по Целзий

Това става ясно от деветия годишен доклад на Програмата на ООН за околната среда

Той обаче не е насочен към промишлеността в страната. За всеки един от секторите е направен подробен анализ, като през годината документът многократно е бил консултиран в над 50 семинара и срещи.

Пластмасова пустиня: Азия се "дави" в пластмасови боклуци

Пластмасова пустиня: Азия се "дави" в пластмасови боклуци

8 млн. тона пластмаса се изхвърля в световните океани всяка година

Предстои междуведомствено съгласуване на проекта, след което той се очаква да бъде внесен в Министерския съвет за одобрение, обясни Каменова.