От КНСБ настояват за участие на работниците и служителите на ниво съвети и органи на управление в публичните компании не за да получават пари и заплати, а да могат да канализират гласа на работещите пред управлението.

За това настоя президентът на синдикалната организация Пламен Димитров по отношение на окончателното второ гласуване в Народното събрание Закон за публичните предприятия.

Трите основни идеи на законопроекта са осигуряване на ефективно управление в публичните предприятия, създаване на подходяща институционална рамка и въвеждане на термина "независими членове".

Законопроектът за публичните предприятия отива в Тристранката

Законопроектът за публичните предприятия отива в Тристранката

Налагало се да се разгледа от НСТС, защото сега бил "събрани тюрлюгювечи"

Според КНСБ с гласуването на закона и отхвърлянето на предложенията на синдикатите, ресорната парламентарна икономическа комисия е отказала на българските работници правото им да участват в управлението на фирмите и на публичните дружества, които всички европейски нормативи и практики налагат.

Това стана с мълчаливото съгласие на ГЕРБ, независимо, че с всички наши предварителни разговори с Министерството на икономиката получихме подкрепата за промяна на закона, подчерта Пламен Димитров.

Ако в случай, че правата на българските работници бъдат погазени грубо, от синдикалната организация ще сезира всички компетентни международни и европейски институции, в които членува, включително и Международната организация на труда, Европейския икономически и социален комитет, Европейската конфедерация на профсъюзите и други.

Ако и това не помогне, КНСБ си запазва правото на ефективен протест в рамките на всички средства, разрешени от закона.

Стойнев зове да се скъса с партийните назначения в държавните предприятия

Стойнев зове да се скъса с партийните назначения в държавните предприятия

Депутатите приеха на първо четене Закона за публичните предприятия