Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на шест дружествата обвинения за картелно споразумение при търговията с горива.

Става въпрос за „Лукойл България“ ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Нис Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД.

Според КЗК те са влезли в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализирани обеми продажби (пазарни дялове) и друга пазарна информация за целите на ценовото сътрудничество, което поведение има за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно с бензиново и дизелово гориво в страната.

Това е нарушение по чл.15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

От Комисията посочват, че след направен икономически и правен анализ са открили доказателства, че шестте фирми са имали ценово сътрудничество и обмен на информация, с които са имали за цел да предотвратят конкуренцията на пазарите на търговия на дребно с бензин и дизелово гориво в страната.

Установяването на сътрудничество и единодействие между посочените дружества води до елиминиране на конкуренцията, което премахва естествените механизми на свободния пазар и въздейства неблагоприятно върху икономическата среда и интересите на обществото.

Определението не подлежи на обжалване. Ответните страни и молителят имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения.

Припомняме, Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за наличието на картел в търговията с горива преди седем месеца. Още тогава обаче обществото беше предупредено, че доказването на картелно споразумение е изключително трудно.

В рамките на производството бяха извършени поредица проверки на място в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно. Самите търговци на горива заявиха, че с изказванията си включително и депутатите Мартин Димитров и Петър Славов оказват натиск върху комисията за защита на конкуренцията.