Най-много сигнали от потребители за нередности има в телекомуникационния сектор, следван от т.нар. "естествени монополи" - топлофикация, електроразпределение, водоснабдяване. Това каза на пресконференция за първата година от своя мандат председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов.

На туристическия сектор се падат около 2 % от всички жалби, получени в комисията, поясни той.

Сред по-сложните казуси са нарушения за изчисляване на мобилния интернет. При договор, сключен за таксуване на мобилен интернет в килобайти, клиент е получавал сметка за изчисление в мегабайти.

Продажбата на рециклирани телефони за нови е друга, пресечена вече нелоялна практика, казаха от КЗП.

оговорите за доставка на цифрово съдържание е нов вид услуга не само за България, но и за целия ЕС", заяви членът на КЗП Константин Райков.
Подготвя се нова Евродиректива за някои аспекти на продажба на цифрово съдържание, която ще обхваща и социалните мрежи, и облачните технологии (т.нар. "облак" - за съхранение на данни в интернет пространството извън материален носител - б.р.).

С два от мобилните оператори КЗП е постигнала договорка при предсрочно прекратяване на договора клиентът да заплаща максимум 3 вноски напред, вместо останалите до края на договора, които може да са 20, каза Маргаритов.

Той уточни, че и в България секторът на онлайн търговията набира сила, за това от КЗП искат по-активно да застъпят защитата на правата на потребителите в тази сфера.

Относно неравноправните клаузи в договорите от КЗП предоставиха информация, че са анализирани 156 договора с общи условия, а са установени 827 неравноправни клаузи. Прегледани са договори в банкови и небанкови финансови институции, предприятия, които предоставят електронни съобщителни услуги, топлофикационни дружества.

"Нарушения винаги ще има", заяви на два пъти председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.