Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев заяви, че МЗХГ има желание за да работи заедно с бизнеса при обмяната на становища и опит в областта на развитието на земеделието, храните, горите и селските райони.

Добрев се срещна с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, между които беше и изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов.

В хода на срещата Иванов подчерта наличието на експертиза у колективните членове на асоциацията по темите, свързани с аграрното и горско развитие и очерта проблемните области, в АИКБ очаква сътрудничество от страна на институциите.

Относно предстоящото стартиране на мярка 6.4. от страна на Националния съюз на малките и средни предприятия Добрев посочи, че към момента се прави анализ на опита от прилагането на досегашната Програма за развитие на селските райони и се включват по-модерни механизми. Новите механизми обхващали и комуникацията по Програмата, така че тя да стане още по-достъпна и атрактивна и за местните инициативни групи и малките фермери.

Румен Порожанов: Съфинансирането в земеделието трябва да равнопостави фермерите от държавите в ЕС

Румен Порожанов: Съфинансирането в земеделието трябва да равнопостави фермерите от държавите в ЕС

Среща за бъдещето на общата селскостопанска политика

На срещата се взе и решение да се проведе отделна среща с участието на заинтересовани страни от асоциацията по по-общата тема за визията за развитие на българските гори. Обсъди се и темата за предоставянето на напоителни съоръжения от страна на Националния съюз на водоползвателите, като се акцентира, че през последната година няма констатирани нарушения от тяхна страна.