Източва ли се БДЖ чрез ремонт на локомотиви? Това питат от "Експрес Сервиз" ООД. Компанията алармира за поредната скандална обществена поръчка за 4 милиона лева. От обявена поръчка става ясно как локомотиви на БДЖ ще се ремонтират от самата държавна железница, в техни сгради, с техен персонал и съоръжения.

Прокуратурата влиза в БДЖ

Прокуратурата влиза в БДЖ

Заради сигналите за злоупотреби в дружеството

Въпросите и обвиненията бяха отправени от "Експрес Сервиз" на пресконференция в БТА. На нея присъстваха: Анастас Колев, управител на локомотивен завод "Експрес Сервиз" в Русе; Гинчо Павлов, изпълнителен директор на българо-хърватското дружество "БДЖ - Кончар" АД; Цветелин Колев - заместник-управител на "Експрес Сервиз" ООД.

БДЖ са заделили човешки ресурс и средства за резервни части, за да изпълнят сами над 80% от обема на поръчката. Заделя се и ресурс от над 4 милиона лева за плащания към определената за изпълнител фирма. По този начин БДЖ заплащат за извършването на едни и същи ремонти два пъти - веднъж на собствения си персонал и на доставчиците на резервни части и втори път-на частна фирма официален изпълнител на поръчката.

Това е поредна поръчка за ремонт на локомотиви на БДЖ, до която заводът на Експрес Сервиз ООД Русе реално няма да бъде допуснат. Изрично изискване на БДЖ е локомотивите да се приемат и предават за ремонт в Локомотивно депо София.
В същото време възложителят поставя краен срок за извършване на техническите преглед от осем работни часа. Това време е и абсолютният технологичен минимум и не позволява локомотивите да се придвижат до място, различно от депото в София. Облагодетелствана от това условие е частна фирма, която използва държавното депо, без да е била провеждана каквато и да е състезателна процедура за това.

Проверяват поддръжката на локомотивите в БДЖ

Проверяват поддръжката на локомотивите в БДЖ

Инспекцията е за тригодишен период

Транспортният министър Ивайло Московски е възложил проверка, припомниха на пресконференцията. Звеното за вътрешен одит към министерството ще провери 3 години назад как са правени ремонтите.

Темата е: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за тригодишен период".  

Припомняме, на 20 януари 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров разпореди да се извърши проверка в БДЖ заради сигнали за злоупотреби. Инспекцията е възложена на Софийската градска прокуратура. Главният прокурор се сезира по материали в медиите, според които има злоупотреби в БДЖ.

Прокуратурата ще проверява твърденията, че в дружеството се извършва некачествен ремонт на локомотивите. Обект на проверката ще са и сигналите за сключване на неизгодни договори с външни изпълнители на ремонта, както и изплатени трудови възнаграждения без основание на лица, назначени формално в системата на БДЖ.

Малко по-късно - на 26 януари транспортният министър разпореди вътрешна проверка след като бе излъчен телевизионен репортаж, според който в БДЖ са назначени и взимат заплати футболисти, които никога не са имали някакви ангажименти и не са се явявали на работа. Назначаването им е само фиктивно.

След това от БСП поискаха оставката на транспортния министър. Той заяви, че е готов да си даде оставката, но състоянието на БДЖ не го навежда на подобна мисъл.

На 7 февруари 2018 г. правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 30 946 000 лв.

Сумата ще бъде предоставена на "Холдинг БДЖ" ЕАД като възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена до 28 декември 2020 г.