Повечето фирми смятат, че бизнес климатът у нас се е влошил. Това сочи проучване на БСК за погледа на бизнеса към изминалата 2019 г.

Снимка 457768

Според проучването се оказва, че бизнесът вярва и на президента. Само 8% вярват на Народното събрание - основният орган, който приема нормативите, които регулират бизнес средата у нас. 69% не вярват на Министерския съвет. Само 3% от бизнеса вярва на съдебната власт.

82% от бизнеса смята, че пак може да има теч на данни от Приходната агенция.

За две години НАП е загубила половината от доверието на фирмите.

По-добър бизнес климат у нас през ноември отчита НСИ

По-добър бизнес климат у нас през ноември отчита НСИ

Общият показател нараства с 1.2 пункта

4% е оптимизмът - толкова са фирмите, които считат, че икономическата среда е подобрена за една година.

2/3 от бизнеса не е участвал в процедури по Закона за обществените поръчки. Фирмите се оплакват от нагласени условия, необективно оценяване на офертите, необосновани обжалвания, които бавят процеса.

Липсата на квалифицирана работна ръка е най-голямата пречка за развитието на бизнеса. Следват корупцията, бюрокрацията и лошото образование. Бизнесът иска диференцирано ДДС, както и облекчаване на процедурите за привличане на работници извън ЕС.

Проучването на БСК показва обаче, че се увеличават инвестициите в обучение. Най-голям е недостигът на тесни специалисти според фирмите. Негативните демографски тенденции обуславят този проблем според БСК.

80% от бизнесът иска да не плаща първите три дни от болничния.

23 дни трябват за стартиране на бизнес у нас

23 дни трябват за стартиране на бизнес у нас

Под 4% от българите възнамеряват да го сторят през следващите три години

Снимка 457769