Безработицата през декември 2016 г. е най-ниска за последните 8 години, отчитат от Агенцията по заетостта. През декември 2009 г. тя е била 9.13%, а през декември 2016 г. е 8.0%. Равнището на регистрираната безработица леко нараства спрямо ноември 2016 г.

За първи път от 2009 г. регистрираните безработни лица в края на годината е под 300 хиляди души. Броят им в края на 2016 г. е бил 261 015 - с 67 906 лица по-малко в сравнение с декември 2015 г.

За първи път безработицата в еврозоната падна до нивата от 2009 г.

За първи път безработицата в еврозоната падна до нивата от 2009 г.

9,8% е безработицата в еврозоната за октомври 2016

Броят на безработните се увеличава с 3 035 лица спрямо предходния месец - ноември. Сезонното покачване на регистрираната безработица, свързано със затихващия ритъм на бизнес активността в края на годината, се наблюдава в почти всички области на страната, с изключение на София-град, Благоевград, Перник и Видин, където броят на регистрираните безработни продължава да намалява.

На работа през декември 2016 г. са постъпили общо 13 553 безработни лица, от които 12 650 - на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 903 безработни. От тях 329 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на работа са постъпили 574 безработни лица.

Кристиян Керн притеснен, че Източна Европа „изнася безработица” към Австрия

Кристиян Керн притеснен, че Източна Европа „изнася безработица” към Австрия

Канцлерът иска приоритетно наемане на местна работна ръка

В бюрата по труда са заявени 9 082 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 6 947, които са 76,5% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост - 3 097 места. В търговията има свободни 1554 позиции, в административните и спомагателни дейности 755 места, в транспорта, складирането и пощите - 512.

Безработицата у нас е малко над 7%, уверява социалният министър

Безработицата у нас е малко над 7%, уверява социалният министър

Това било дори под средното за Европа

В хотелиерството и ресторантьорството се търсят 485 работника. В сферата на образованието 398. За финансови и застрахователни дейности - 375. За операциите с недвижими имоти - 360, строителството - 334 места, за селското, горското и рибното стопанство 231 работника.

Отчитат 8.0% безработица през август месец

Отчитат 8.0% безработица през август месец

Свободни са 18 934 свободни работни места на първичния пазар

В сравнение с декември миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 408.