Парламентарната земеделска комисия подкрепи предложението на Сдружението на тютюнопроизводителите типичните български дребнолистни сортове тютюни да бъдат субсидирани с по-големи премии.

Производителите на сорт "Басма" ще получат по 3 лева и 29 стотинки за килограм, а тези на сорт "Кабаколак" - 2 лева и 13 стотинки за килограм от реколта 2009.

Производителите на едролистни тютюни да получават премия по 1 лев и 30 стотинки на килограм, предлага земеделската комисия.

Окончателното решение ще бъде взето от Управителния съвет на фонд "Тютюн", след което министърът на земеделието ще внесе решението за одобрение в Министерския съвет. Според министър Мирослав Найденов това ще се случи след по-малко от месец.