По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2019 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва нивото от предходния месец, съобщава НСИ.

През октомври 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 1,2% в сравнение със същия месец на предходната година.

Снимка 456566

Източник: НСИ

През октомври 2019 г. оборотът в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия запазва равнището на предходния месец.

Увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 0.2%, а намаление - при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.4%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значително нарастване се наблюдава при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.7%.

Снимка 456567

Източник: НСИ

През октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.1%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%).

Спад е регистриран при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетен при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.9%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 8.8%, и търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 6.3%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки с 10.7%.

Снимка 456573

Източник: НСИ