Иновациите и тяхното приложение са водеща тема за всяко общество, което иска да просперира. Това каза президентът Росен Плевнелиев по време на 12-ия форум за иновациите в България. Той отбеляза, че основен проблем е образованието и липсата на инвестиции в човешкия капитал.

Все пак президентът изтъкна, че страната ни има постижения в тази област и то не малки. По думите му в последните години се е постигнало не малко в активирането и разширяването на екосистемата на иновациите, създаването на стартъп и аутсорсинг индустрията.

"Успяхме да договорим и да отключим не малко инвестиции", заяви Росен Плевнелиев. Като успешни инструменти той открои програмата "Джереми" с ресурс над 400 млн. евро. По нея са били създадени двата най-добри акселератори, единият от които за стартъп компании.

По отношение на Европейския инвестиционен фонд, Плевнелиев заяви, че с постигнатото по него можем да се гордеем и то на европейско ниво. "Някои хора в България благодарение на таланта, предприемаческата култура успяват наистина да постигнат много", заяви още той.

Росен Плевнелиев изтъкна, че през последните години са построени над 45 нови фабрики, създадени са над 120 хиляди нови работни места в сектора, свързан с производството на автомобили. "Прогрес има и този прогрес трябва да е пред очите ни", изтъкна още Плевнелиев.

Той даде примери в тази насока с производството и обновяването на климатиците на "Лимузина" в България, с разширяването на производствената база на "Либхер".

Аз съм горд патрон на аутсорсинг сектора - днес говорим за аутсорсинг на бизнес процеси - 33 хиляди работни места се създадоха в този сектор, посочи още Росен Плевнелиев.

Той припомни, че ние организирахме конференцията на аутсорсинг индустрията - тук бяха постигнати стандартите за аутсорсинга в света и вече говорим за глобално прехвърляне на бизнес процеси. Световният стандарт за глобал сорсинг е дефиниран в София.

Плевнелиев изтъкна като положителен пример пловдивска компания, която е създала нова програма за 110 младежи, които да учат програмиране в Пловдивския университет. IT-секторът проправи и този път на публично-частните партньорства, отбеляза Плевнелиев. Той изрази надежда и други български общини да се заразят от примера на община Пловдив, която отпуснала стипендии на 150 български студенти от Украйна и Молдова, за да учат у нас.

Има позитивно развитие - най-големият проблем е с кадрите, заяви Плевнелиев. Той изтъкна, че сме най-изоставащи по отношение на иновационния индекс в образованието и човешкия ресурс. По думите му в страната ни ще разполага с над 1 млрд. евро като ресурс до 2020 г. за развитие на иновациите, човешкия капитал и образованието и призова към отговорност при разходването им.