Икономическият растеж на страната ни се забавя. Той е съпроводен и с увеличение на инфлацията.
Това са основните данни от Годишния доклад на Института за икономически изследвания при БАН за състоянието и развитието на националната икономика през 2018 година.
Данните представи ръководителят на проекта доц. Виктор Йоцов на пресконференция в БТА.

Даниела Бобева: Забавянето на поканата ни за ERM-2 ще се отрази зле на икономиката

Даниела Бобева: Забавянето на поканата ни за ERM-2 ще се отрази зле на икономиката

Ръстът на икономиката през 2018 г. се забавя от 3,6 на 3,1 %

Докладът е разделен в няколко глави, които обхващат реалния и фискалния сектор, данъчната система, инвестициите, икономическия растеж, банковия сектор, пазара на труда и външния сектор.

Само за последните десет години дългът в глобален мащаб се е увеличил неимоверно много - над 200% от глобалния БВП. Възможно е това да доведе до нова дългова криза със сериозни последици, предупреди Йоцов. Технологичните промени не водят до по-висок икономически растеж, показват данните от доклада. Това се обяснява със спада в инвестициите и намаляването на техния дял от БВП на страната.

България е извън десетката по икономически растеж в Европа

България е извън десетката по икономически растеж в Европа

По думите на Васил Велев приближаваме Западна Европа, но не и Източна

44 години ще са необходими на България, за да достигне средните за Европа темпове на развитие, акцентира Йоцов. Макроикономическата прогноза на Института е, че и през тази година икономическият растеж няма да се повиши. Може да се възстанови през 2020 година. Експертите очакват леко повишаване на износа. Категорично България не е застрашена от рецесия.

Най-много за растежа през изминалата година допринася секторът за недвижими имоти. Инфлация от порядъка на 2-3% не е плашеща, дори е здравословна според Йоцов, защото трите поредни години на дефлация сериозно са повлияли на производителите в страната.

Йоцов коментира и фискалния сектор. "Министерство на финансите някак си винаги подценява приходната част". Сложи се край на тенденцията на спад на приходите като дял от БВП. Йоцов критикува структурата на приходната ни система, тъй като акцент у нас се поставя върху косвените данъци, докато в останалите европейски държави преки и косвени данъци са почти изравнени.

Стабилен икономически растеж за България прогнозира ЕК

Стабилен икономически растеж за България прогнозира ЕК

ЕК констатира най-бързия темп на растеж за последното десетилетие

Най-много стоки изнасяме към Германия и Италия, а тази зависимост от икономиките на чуждите страни според експертите може да крие рискове. През последните години се очертаваме като вносител на стоки с предимно ниска добавена стойност - суровини. Очаква се американската и някои от европейските икономики да навлязат в рецесия, което ще окаже влияние върху международната търговия.

По отношение ситуацията на пазара на труда става ясно, че работодателското търсене намалява. Освобождават се наети, които в миналото са привличани и задържани с повисоки възнаграждения. Остава тенденция планирането на капиталови разходи, които не се използват. Голяма част от средствата се разходват през месец декември, в по-голямата си част само като счетоводни разходи.