Министерство на икономиката и енергетиката подготвя подробна, аргументирана информация в отговор на започнатата от Еврокомисията наказателна процедура срещу България, засягаща пазара на електроенергия у нас.

Еврокомисията поставя под въпрос функционирането на квотната система за производство на електроенергия, както и мерките, които ограничават достъпа до трансгранични трансмисионни мощности.

На българските власти е даден срок за отговор до 8 юли - в зависимост от него Еврокомисията ще реши дали да придвижи напред наказателната процедура, или да я прекрати.