Инспекторите на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) спряха над 2100 кг храни от животински произход. От тях почти 540 кг е агнешкото трупно месо, което е без здравна и идентификационна маркировка, съобщиха от БАБХ.

За унищожаване са пренасочени над 2100 кг храни от животински произход - говеждо месо, агнешки субпродукти, пилешки бутчета, млечни продукти, в това число близо 540 кг агнешко трупно месо без здравна и идентификационна маркировка, 5 л краве мляко, 510 бр. кокоши яйца. Изтеглени и насочени за унищожаване са и близо 37 кг храни от неживотински произход, включително козунаци, ядки и добавки в храните.

За пръв път бе проверяван печата върху месото - син за месото от дребни преживни животни (ДПЖ) с произход България и червен за месо с произход различен от български (заклано в българска кланица, но с чужд произход).

Печатите на вносното агнешкото месо са неразгадаеми

Печатите на вносното агнешкото месо са неразгадаеми

Българското месо е със син печат, вносното - с червен

Спрените храни са след направени 4362 извънредни проверки за Великден и за Гергьовден - от 15 април до 6 май. Съставени са 57 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 60 предписания.

Инспектирани са търговски обекти, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област.

Проверяващите са следили за правилно съхранение на храните, спазване на сроковете на съхранение, коректно етикетиране и маркиране на яйца, включително за недопускане на яйца от клас "B" в търговската мрежа, както и за наличие на документи за произход и безопасност.

Сред най-честите несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, без документи за произход и некоректно етикетирани съгласно действащото законодателство.

Установени са и обекти, които работят без регистрация по чл.12 от Закона за храните. Инспекторите се натъкнали и на неспазване на Наредбата за специфичните изисквания за млечните продукти - продажба на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко заедно с млечни продукти.

Има предлагане на плодове и зеленчуци без необходимите обозначения. По време на проверките са установени пропуски във водените записи в дневниците за самоконтрол. Това е по Системата за управление безопасността на храните - липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност, неспазване на изискванията за температура при съхранение, за сграден фонд и оборудване и за лоши хигиенни условия.

На част от проверките е имало и служители от Икономическа полиция към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).