Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева представи опита на България в равнопоставеността на половете на Петата световна среща на жените в Токио.

България е първа в Европа по брой жени, работещи в сектора на информационните технологии, изтъкна тя, посочвайки, че делът им през 2017 г. е 27%, при средно ниво за ЕС 17.2%, а сред учените и инженерите в страната ни жените са 53%".

Вицепремиерът изтъкна доброто сътрудничество между държавния и частния сектор, както и липсата на предразсъдъци за мъжки и женски професии у нас.

От своя страна бившият президент на Чили и настоящ върховен комисар на ООН за правата на човека Мишел Бачелет цитира доклада на Световната банка "Жени, бизнес и законодателство 2019: десетилетие на реформи", според който България е на едно от челните места сред страните по равенство на половете. За страната ни от 100 възможни пункта индексът показва 93.75. В 22 държави, сред които е и България, са премахнали пречките пред работните места за жените.

Искате равенство на половете, чакайте 200 г., обяви Световният икономически форум

Искате равенство на половете, чакайте 200 г., обяви Световният икономически форум

Очакванията са да отнеме 202 г.

Захариева подчерта, че в света едва 29 външни министри са жени, докато в България тя е третата дама на този пост. Бачелет пък напомни и че настоящият и.д. президент на Световната банка Кристалина Георгиева е българка, както и бившата директорка на ЮНЕСКО.

50,78 % от служителите в дипломатическата служба на България също са жени, като 18 от тях са ръководители на дипломатически представителства.

"Често обаче трябва да мотивираме жените да растат в кариерата. Имало е случаи, в които съм предлагала посланически постове на дами от министерството, но съм получавала отказ", сподели Екатерина Захариева. Така тя обясни тезата си, че не са необходими само законодателни мерки за гарантиране равното третиране на двата пола.

 Качваме се с 10 места напред в ЕС по равенство между половете

Качваме се с 10 места напред в ЕС по равенство между половете

Стойностите ни все още са под средните

"Понякога имаме всички законодателни гаранции за равнопоставеност, но на практика имаме още работа. 52% от населението на Европа са жени, но само една-трета от старт-ъп компаниите са собственост на жени: това означава, че може би нямат лесен достъп до финансиране и административна помощ", каза българският първи дипломат. Комисар Бачелет потвърди думите й с опита си от Чили: оказва се, че там има по-труден достъп до кредити за жени, въпреки че те са по-коректни в изплащането им.

На конференцията Захариева заяви още, че по отношение на неравенството в заплащането България е над средното ниво в Европа, като за континента разликата в заплатите на мъже и жени е около 14% за еднакви длъжности.

На форума бе обсъдено и как отделните държави да достигнат 40% участие на жените в публични дружества и в бизнеса. Според българския вицепремиер жените и мъжете трябва да са представени дори поравно в компаниите.

Всеки десети българин вижда дискриминация на работното си място

Всеки десети българин вижда дискриминация на работното си място

12% от българите са изпитали дискриминация по полов признак