Искате равенство на половете на работното място? Изчакайте 200 г. Това се казва в доклад на Световния икономически форум (WEF), цитиран от АФП.

Жените могат да крещят по-силно от всякога за равно отношение и заплащане, но в доклада се подчертава, че ще отнеме столетия, за да се осъществи полов паритет на работното място по света.

Жените ще почакат 217 г. преди да постигнат равноправие с мъжете

Жените ще почакат 217 г. преди да постигнат равноправие с мъжете

Това става ясно от изследване на Световния икономически форум

От форума поясняват, че тази година има подобрение по отношение на заплащането при половите в сравнение с 2017 г., когато световната полова пропаст се разшири за първи път от десетилетие. Но в изследването се предупреждава, че това е за сметка намаляване представителството на жените в политиката и по-голямото неравенство между половете в достъпа им до здравеопазване и образование.

Световният икономически форум е установил, че разликата между половите в различни области в световен мащаб няма да се стопи през следващите 108 г., а очакванията за равенство на работното място са да отнеме 202 г.

Докладът е изготвен в Женева. Проследява се неравенството между половите в 149 държави в четири сфери: образование, здравеопазване, икономически възможности и политическо овластяване.

След години на по-голямо представителство на жените в образованието, здравеопазването и политиката, през тази година се отчита влошаване в трите области. Само в сферата на икономическите възможности разликата между половете е намалена, въпреки че няма голям повод за радост, защото разликата в заплащането в световен мащаб е 51%.

Броят на жените на лидерски позиции се е увеличил с 34% в световен мащаб.

Докато западноевропейските държави могат да преодолеят разликите в рамките на 61 г., то за държавите от Близкия изток и Северна Африка ще са им необходими 153 г.

Като цяло скандинавските държави отново доминират: жените и мъжете са равнопоставени в Исландия, Норвегия, Швеция и Финландия. Най-голяма е пропастта в Сирия, Ирак, Пакистан и Йемен.

Сред 20-те водещи икономики Франция е на 12-то място, следвана от Германия (14-то място), Великобритания (15-то място), Канада (16-то място) и ЮАР (19-то място). САЩ се свлякоха с още две позиции до 51-во.