Агенция "Пътна инфраструктура" обяви правилата за партньорите й в събиране на тол такси.

На 29 ноември Пътната агенция прие актуализирани Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между АПИ и националните доставчици на услуга за събиране на пътни такси.

Компаниите, които са вписани в регистъра на Пътната агенция като национални доставчици на услуга за събиране на пътни такси, вече са уведомени за измененията. В 10-дневен срок те трябва да се запознаят с тях и в случай че са съгласни, трябва да сключат нови договори с АПИ - за събиране на тол такси и/или за събиране на винетни такси. Сключването на нови договори няма да се отрази на събирането на винетни такси.

АПИ вписа две фирми като доставчици на GPS данни за тол такси

АПИ вписа две фирми като доставчици на GPS данни за тол такси

Компаниите информират за географското позициониране на клиентите си

До момента в поддържания от пътната агенция регистър са вписани четири дружества. Две от тях - "Интелигентни трафик системи" ЕАД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, имат влезли в сила договори за предлагане на електронни винетки. С третото дружество - "Телетол" АД, Агенцията има сключен договор, но тъй като компанията не е постигнала техническа съвместимост за продажба на винетки, все още не предоставя подобни услуги. Дружеството "Иком" ООД е вписано в регистъра като НДУ.

Заради предстоящото въвеждане на тол системата всеки от националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси ще трябва да премине процедура по оперативна съвместимост. Целта е да се оцени възможността на системите на отделните НДУ ефикасно да се свържат с електронната система на АПИ.

Всеки друг търговец, който иска да предоставя услуга за електронно събиране на пътни такси, също ще трябва да премине през процедура по оперативна съвместимост. Такива търговци обаче първо трябва да бъдат вписани в регистъра на АПИ като НДУ, след което да сключат договор с Агенцията и едва след това да се интегрират със системата.

Представят балансирана такса за тол системата следващата седмица

Представят балансирана такса за тол системата следващата седмица

В таксата трябва да бъдат обхванати пътища от първи и втори клас, както и магистрали

Провеждането на процедурите за оперативна съвместимост ще бъде придружено от тестове с изминаване на реален маршрут от пътни превозни средства с монтирани бордови устройства. Целта е да се установи дали НДУ имат техническа готовност да предоставят услуги, свързани с тол такси, и да се осигурят условия за преминаване на Електронната система на Агенцията от фаза техническа експлоатация във фаза на търговско опериране.

За целта е разработен регистрационен формуляр, с който желаещите транспортни фирми могат да заявят участие в пробни пътувания. След започване на процедура по оперативна съвместимост транспортните фирми ще бъдат информирани и ще могат да изтеглят специалния формуляр от сайта на Националното тол управление на адрес www.bgtoll.bg. Резултатите от тестовете ще бъдат публикувани на сайта.

От 4 до 7 стотинки на км ще са тол таксите за камиони между 3,5 и 12 тона

От 4 до 7 стотинки на км ще са тол таксите за камиони между 3,5 и 12 тона

100% е разликата в тол таксите при камионите над 12 тона в зависимост от екокатегорията