2,82 лв./кг живо тегло е средната изкупна цена на свинското месо в страната за 2019 г. Това показват данни на Системата за агропазарна информация (САПИ), съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Според експертите се наблюдава покачване на ценовите стойности, под влияние на развитието на европейския пазар, както и вследствие на негативния ефект от възникването на огнища на Африканска чума по свинете в България.

По данни на Европейската комисия, от втората половина на март 2019 г. насам се наблюдава увеличение на средните цени на свинското месо в Европейския съюз. Среднопретеглената изкупна цена на окачествено свинско месо от клас "Е" средно за целия ЕС за ноември 2019 г. е 186,4 евро за 100 кг кланично тегло, което е с 39% по-висока цена спрямо тази от януари 2019 г.

Най-голямо увеличение на годишна база има в Белгия и Латвия - с близо 66%. През първите десет месеца на 2019 г. общият експорт на свинско месо от ЕС за трети страни нараства със 17,5% спрямо същия период на 2018 г., възлизайки на близо 3,9 млн. тона. Това се дължи основно на ръст в износа за Китай с 63,4%, до 1,8 млн. тона.

Прогнозата на ЕК е тенденцията на покачване на цените да продължи и през 2020 г., като те могат да паднат рязко в зависимост от скоростта на възстановяване на китайското производство и доколко ще нарасне производството в конкуренти на ЕС като САЩ, Бразилия и Канада. 

24 000 животни има във фермата, с открита от БАБХ африканска чума по свинете

24 000 животни има във фермата, с открита от БАБХ африканска чума по свинете

В 3-километровата зона са селата Каравелово и Пет могили, община Никола Козлево

Поскъпват средните изкупни цени на угоени прасета в последните 2 месеца на 2019 г. Покачването на цената през декември 2019 г. достига до 32,1% спрямо цената през декември 2018 г. Стойностите варират за различните области, като по-слабо изразено е в Благоевград и Кюстендил, например, с 4,9%, докато в Кърджали достига 43,4%.

Поскъпват и средните цени при търговията на едро и на дребно със свинско месо. Увеличението на средногодишните цени на едро и дребно в сравнение с 2018 г. е с между 3,6% и 8,5%. За месец декември 2019 г.. промяната спрямо година по-рано е между 23,7% и 32,8% за различните разфасовки

Поскъпването в магазинната мрежа при предлагането на дребно е по-слабо изразено. Различните видове разфасовки свинско месо са поскъпнали през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. с 5% в Смолян до близо 41% в Габрово за свинския бут. В Перник и София цените са поскъпнали от 10,6% до 32,4% във Велико Търново за свински врат.

Промените на цената на свинското в страната стават по-бавно на фона на общите промени в пазарната ситуация на Общия европейски пазар. Тенденциите са под влияние на световната конюнктура на пазара със свинско месо. Като основен фактор за поскъпване на цените на свинското месо в Европейския съюз, а оттам и в България от МЗХГ посочват засиленото търсене от Китай.

Най-големия потребител на свинско месо в световен мащаб е Китай, чиито свине са засегнати от АЧС.

Избухването на Африканската чума по свинете в Азия оказва силно влияние върху пазарите на месо. Очаква се повишеното търсене на месо в Китай да се отрази на цените както на световния, така и на европейския пазар.