През месец юни 2017 г. показателят на бизнес климата в България се е понижил. Спадът е с 0.7 пункта и е изчислен спрямо предходния месец май, съобщи НСИ.

Спадът се наблюдава в резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и услугите.

Бизнес климатът в България е станал по-добър през май

Бизнес климатът в България е станал по-добър през май

Средата за бизнес е по-добра във всички сектори

Показателят на бизнес климата в промишлеността е намалял с 1.2 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на изместване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според техните очаквания през следващите шест месеца бизнес състоянието на предприятията няма да стане по-добро, а ще се запази.

Основни проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.

През настоящият месец обаче показателят на бизнес климата в строителството е нараснал с 2.2 пункта. Това е в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през идните месеци.

Снимка 301322

Източник: НСИ

В сектора на строителството се отчита намаление на негативното влияние на несигурната икономическа среда, и конкуренцията в бранша. Основен проблем обаче остава да бъде недостигът на работна сила.

Показателят на бизнес климата в търговията на дребно също отчита повишение - с 0.7 пункта. В този сектор търговците също имат положителни оценки за настоящото бизнес състояние. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им са по-неблагоприятни.

10 предложения на АИКБ за по-добър бизнес климат

10 предложения на АИКБ за по-добър бизнес климат

Те ще се създадат по-добри условия за развитие

Най-голям е спада в сектора на услугите. През настоящия месец показателят на бизнес климата в сектора на услугите е спаднал с 3.7 пункта. Това е така, заради нулевите очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мениджърите имат по-скоро резервирани очаквания за състоянието на бранша през следващите 3 месеца.