Парите в обращение са 10.76 млрд. лева към края на март 2015 г., според Българската народна банка, пише money.bg. Спрямо предходната 2014 г. те са нараснали с 1.171 млрд. лв. или с 12.21% повече.

За периода от март 2014 до март 2015 г. нарастването е по-ниско, както по абсолютна стойност, така и в процентно съотношение, със съответно 0.754 млрд. лв., или с 8.55%.

Делът на банкнотите в обращение спрямо общата маса е 97.83% от общите пари в обращение. В края на първото тримесечие се ползват 358.5 млн. банкноти или с 29.4 млн. бр. банкноти повече спрямо първото тримесечие на 2014 г.

Нетната им стойност е с 1.150 млрд. лв., или 12.26% повече. Общият брой банкноти в обращение е на стойност 9.374 млрд. лв.

И през това тримесечие намаляват купюрите от 10 и 20 лв., а нарастват тези с номинал 2, 5, 50 и 100 лв.

Процентът на 50-толевките е 20.97%, а на 20-левките 31.54%. Купюрите от 100 лв. са 10.13% от общия брой банкноти.

В края на 2014 г. монетите в обращение са на стойност 227.2 млн. лв., а броят им е 1.801 млрд. разменни монети. Като бройки те са се увеличили с 157.3 млн. броя, или 9.57% спрямо първото тримесечие на 2014 г.

За периода януари-март 2015 г. за хванати 338 бр. фалшифицирани банкноти, които са били на пазара.  Все още се фалшифицират най-много 20-левките, отчитат от Националният център за анализ (НЦА).

От хванатите през първото тримесечие общо 338 фалшифицирани купюри, най-много са 20-левките - 56.51%. Следват номиналите на 10-левките, от които са 17.75% от общия брой хванати фалшиви пари. Купюрите от 50 лв. заемат 23.96% от задържаните.