260 млн. лв. Безвъзмездно за технологична модернизация на български компании е първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 11 юли 2022 г. (включително).

От ведомството, водено от Даниел Лорер обявяват за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е за "Технологична модернизация за малки и средни предприятия" с общ бюджет от 260 млн. лв.

Това е първата мярка, насочена директно в подкрепа на бизнеса и финансирана по Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), която се изпълнява от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа. 

Асен Василев е притеснен, че фондовете по Плана за възстановяване ще спрат, ако няма реформи

Асен Василев е притеснен, че фондовете по Плана за възстановяване ще спрат, ако няма реформи

По думите на вицепремиера във финансово отношение България е много добре позиционирана и стабилна

По думите на Лорер коментира, че основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни пари за малките и средни предприятия.

"Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП", допълни той. 

Кабинетът в оставка пуска парите по Плана за развитие

Кабинетът в оставка пуска парите по Плана за развитие

На второ място Министерство на земеделието работи по програмата за 16 млрд, лв

По мярката ще могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за МСП. Безвъзмездните европейски средства ще покриват максимум 50% от разходите по проектите.

Предприятията ще могат да кандидатствеиат за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. 

Заков: Трябва промяна в Плана за отбрана заради войната в Украйна

Заков: Трябва промяна в Плана за отбрана заради войната в Украйна

Проектът за 150 нови бойни машини за пехотата е на стойност 1.2 млрд. лв. с ДДС

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв. Максималният размер е диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 200 000 лв. за микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел "Национален план за възстановяване и устойчивост").

Проектът на Уловия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура "Технологична модернизация" освен на адрес - https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za-obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya е публикуван за обществено обсъждане и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.