Институциите ще си партнират в борбата с осигурителните престъпления. На пресконференция в централата на НОИ представители на осигуряването, НАП, дирекцията по труда и „Криминална полиция" оповестиха резултатите от съвместната си работа през 2010г., както и част от мерките, които ще бъдат взети срещу измамата през тази година.

Управителят на НОИ Христина Митрева обясни, че за измамите с осигуровки е започнало да се говори много в началото на миналата година, когато броят на болничните и размерът на отпуснатите обезщетения скочил рязко, без да има повишена заболеваемост. Тя обясни, че това е резултат от действията на недобросъвестни работодатели, които променят осигурителната база на служителите си на много по-високи нива преди майчинство, трайна нетрудоспособност или съкращения и така осигуряват по-високи обезщетения.

На пресконференцията стана ясно, че има цели фирми, които не извършват никаква дейност и облагодетелстват собствениците си чрез фиктивни правоотношения с „виртуални" работници. Най-голям брой подобни нарушения има в София, Перник, Враца и Пловдив.

Митрева посочи, че подобни злоупотреби нанасят щети на бюджета и трябва да се гледа на тях като на престъпление. Тя заяви, че след края на образуваните досъдебни производства ще стане ясно с колко точно е била ощетена държавата, но вероятно става въпрос за сума от порядъка на 17-18 млн. лева.

Христина Митрева информира, че със законовите промени, приети през 2010г. ведомството й придобива възможност за борба с недобросъвестните работодатели, като ще може да спира изплащането на обезщетения при съмнения за нередности или директно да ги отказва на провинили се фирми.

По време на брифинга беше припомнено и за промените, свързани с удължаването на периода, на база на който се формират обезщетенията, както и съкращаването на сроковете, в които работодателите могат да променят и заличават данни в регистрите.

Управителят на НОИ заяви, че основен приоритет при борбата с осигурителните измами ще бъде съдействието между осигуряването, здравната каса, органите на здравния одит, прокуратурата, Главна дирекция по труда и полицията.

Поради тази причина е била постигната договореност всички те да влязат в общо споразумение на основата на настоящото между НОИ, НАП и ГДТ. Освен това институциите ще обменят информация от базите си данни в хода на проверките.

Със съвместните им усилия ще бъде създаден и профил на рисковите фирми, които да бъдат подлагани на обстойни проверки. Митрева посочи, че това най-общо ще бъдат големи работодатели, които държат повечето си служители на минималния осигурителен праг и рязко увеличават базата преди майчинство, временна нетрудоспособност и съкращения. Особено внимателно ще се проверяват фирмите, които имат регистрирани служители, а нямат трудова дейност.

Румяна Михайлова от Главна дирекция по труда обяви, че ще бъде създаден Консултативен съвет за борба с осигурителните измами към социалния министър Тотю Младенов.

По време на пресконференцията бяха изнесени данни за съвместните проверки на институциите при съмнения за злоупотреби през миналата година. Стоян Марков от НАП посочи, че в началото на 2010г. е имало 8293 договора, регистрирани със закъснение, което е предпоставка за измама. Тази година след законовите промени, които предвиждат глоба за подобно забавяне, броят им е паднал до 2801, посочи още Марков.

По думите му след проверката на 138 фирми, определени по различни критерии като рискови, са започнали 21 ревизии, а в 5 случая е установено престъпление и е била сезирана прокуратурата. Само в 57 от фирмите не са били открити никакви нарушения. Стоян Марков беше категоричен, че през годината проверките ще стават все по-чести.

Ангел Антонов от „Криминална полиция", съобщи, че подчинените му са извършили 210 проверки за изясняване на рязко увеличен брой на болничните в страната, като от тях 115 са в столицата. Той посочи, че са били заведени 39 досъдебни производства.

На пресконференцията беше обявено, че за първите месеци на 2011г. са били платени с 41% по-малко пари за болнични, както и с 34% по-малко за обезщетения.