3 134 оператора са вписани в Регистъра за биологично земеделие. Това е 50% от всички оператори в системата за контрол, информираха от Министерството на земеделието, храните и горите.

За да се гарантира доверието по веригата "производител-потребител", заинтересованите лица могат да изпълнят задължението да създадат профил на всеки оператор, който ще бъде активен. 

Вече ще има зам.-министър по биоземеделието

Вече ще има зам.-министър по биоземеделието

Румен Порожанов вече има петима заместници

Напомняме на контролиращите лица, че създаването на профил включва въвеждане на идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др.

Ако не бъде въведена пълната информация за профила, ще има проблеми с активиране на операторите в системата

Много бенефициенти за биоземеделие, малко производители

Много бенефициенти за биоземеделие, малко производители

Компенсаторни плащания се дават дори при липса на добив