Половината водни централи в България са заплашени от затваряне, пише "24 часа".
Ако спрат вецовете и съоръженията им
не се поддържат с години, в реките ще останат бетонните съоръжения. В тях ще се спират всякакви отломки, които реката влачи, така че може да се случват наводнения.

От всички около 240 действащи водноелектрически централи у нас 138 може да бъдат затворени, предупредиха от Асоциация "Хидроенергия". А вецовете остават един от най-евтините източници на възобновяема енергия като цена за обществото.

Причината е в една законова поправка, приета още през лятото на 2010 г. До преди две години тя не впечатлява никого. През 2010 г. в Закона за водите бе създаден нов член 118 ж.
Според текста, басейновите дирекции могат да откажат да продължат действието на разрешителното за вземане на вода от една ВЕЦ, в случай че мястото, от което се взема водата, попада в защитена зона.

Предполага се, че разпоредбата е останала без внимание, защото разрешителните за водовземане са със срок на действие 10 години.

Замърсяване и болести тровят Босилеградско и региона

Замърсяване и болести тровят Босилеградско и региона

Очаквайте дъждове от живак и арсен и в София, притеснена жителка на Кюстендил

От Асоциацията разбрали за промените в Закона за водите от "Държавен вестник". Нямало дебати. Промените станали и през преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за концесиите.
"Но както и да е направена, тази промяна руши цял отрасъл, защото след това басейновите дирекции започнаха масово да прилагат изискването и вече имаме колеги, които са със спрени разрешителни, което обжалват в съда", каза председателят на асоциацията Боян Кършаков.

Министерството на околната среда и водите, което ръководи басейновите дирекции, има малко по-друго виждане за ситуацията твърдят, че през последните две години броят на разрешителните за водовземане с изтичащ срок на действие е по-голям. Това е причина да има и повече решения за отказ, твърдят от МОСВ.