На 29 януари Агенцията за държавни вземания ще проведе търг с тайно наддаване за продажба на 26 кг. златни и 12 кг. сребърни ювелирни изделия.

Бижутата са разделени на няколко групи, като първоначалната им обща тръжна цена е 655 800 лева. Оглед на вещите се извършва от 21 до 23 януари включително от 10 до 15 часа в сградата на "Монетен двор" ЕООД с адрес: гр. София, Гара Искър - ул. "5006".

Участниците в търга за ювелирните изделия трябва да представят копие от удостоверение за регистрация от Министерството на финансите за сделки с благородни метали и декларация за произхода на средствата за участие в търга по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Предложенията за участие в търга се подават от 9.00 ч. до 17.00 часа в деловодството на АДВ на ул. „Г.С. Раковски" 47 от 21 до 24 януари включително.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще бъдат извършени в сградата на АДВ на РД София, ул. „Триадица" 2 от 15.30 часа.

Подробни условия за участие в търга и описание на златните и сребърни накити могат да бъдат намерени на страницата на Агенцията за държавни вземания http://www.adv.minfin.bg/.