По прогнозни разчети на Министерството на икономиката и енергетиката очакваният ръст на икономиката за 2009 година е 6,8 на сто.

По прогнозни данни за 2008 делът на инвестициите в основен капитал от БВП на България ще е 31,5 на сто, а за 2009 година - 33 на сто, което би класирало България на второ място в ЕС.

През 2007 година страната е била на пето място по този показател, а първа позиция е Естония, следвана от Латвия, Испания и Румъния, сочи анализът на икономическото министерство.

По сегашни данни на "Евростат" България е на трето място в Европа по индустриален ръст през февруари 2008 година спрямо 2000 година с растеж от 81,6 на сто.

За последните две години са привлечени повече от 12 милиарда евро преки чуждестранни инвестиции, което е повече от половината от всички инвестиции, влезли в България от 1990 година насам, показват още данните.