Промишленото производство бележи ръст с 0.4%. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт за месец август в сравнение с месец юли 2017 година. Спрямо месец август 2016 година индексът на промишленото производство у нас се е увеличил с 4.9%.

Месечните изменения на индекса на промишлената продукция показват, че спрямо предходните месеци добивната промишленост у нас се е увеличила с 4.0%, а преработвателната промишленост - с 0.4%. Намаление се отчита само в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.

Промишленото производство бележи ръст от 4.2%

Промишленото производство бележи ръст от 4.2%

През юни средната заплата в България е 1027 лв

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 12.9%, и в преработващата промишленост - с 6.4%. И на годишна база спад е регистриран само в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%.

Предварителните данни на НСИ сочат и че през август 2017 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" се е увеличил с 0.9% спрямо предходния месец юли. Спрямо същия месец на 2016 година продукцията в сектора е нараснала с 9%.

Годишните изменения на индекса на строителната продукция показват, че в сградното строителство се наблюдава ръст с 16.9%, а в гражданското/инженерното строителство - с 0.1%.

2.1% по-високи цени в добивната промишленост регистрира НСИ за август

2.1% по-високи цени в добивната промишленост регистрира НСИ за август

Намаление е регистрирано при производството на компютърна техника

Според статистиката на НСИ през месец август оборотът в раздел "Търговия на дребно" бележи ръст с 0.4% спрямо предходния месец. Данните не обхващат търговията с автомобили и мотоциклети. Спрямо месец август 2016 година увеличението е на оборота в раздел "Търговия на дребно" е нараснал с 3%.

Септември не влияе добре на бизнес климата у нас

Септември не влияе добре на бизнес климата у нас

Повишения на показателите се отчита само в промишлеността