През месец септември общият показател на бизнес климата в България е намалял с 0.8 пункта. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура у нас. Бизнес анкетите на НСИ са за месец септември тази година в сравнение с предходния месец август.

Статистиката на НСИ сочи, че влошаването на показателя се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Снимка 315091

Източник: НСИ

Леко намаляват оборотите в търговията на дребно през юни
Обновена

Леко намаляват оборотите в търговията на дребно през юни

Намалява гражданското строителство с 1,1%

За месец септември съставният показател "бизнес климат в строителството" се е понижил с 1.8 пункта. Това се дължи на по-скептичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващата половин година.

Снимка 315086

Източник: НСИ

Основните проблеми в строителството продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Според данните на НСИ съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" е намалял най-много - с 3.5 пункта. Анкетите сочат, че причината за това е изместването на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към "задоволително". Не се очаква повишение на се обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Промишленото производство и строителството бележат ръст

Промишленото производство и строителството бележат ръст

За месец май тази година

Снимка 315087

Източник: НСИ

При търговията на дребно главният недостатък също е конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" през септември се е понижил с 2.5 пункта, което се дължи на с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

Снимка 315088

Източник: НСИ

Увеличава се индексът на промишлено производство за юли 2017-та

Увеличава се индексът на промишлено производство за юли 2017-та

Има спад при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

При промишлеността показателят за бизнес климата се покачва с 1.9 пункта. Според НСИ това се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена. Анкетата показва и че през следващите три месеца очакванията за промишлената дейност остават благоприятни.

Снимка 315089

Източник: НСИ