България отдавна се върна на нивата си на ниска безработица. Проблемите на пазара на труда са различни. Това заяви пред БТВ председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

Проблем има с "работещите бедни" - това е термин, който определя хората, които въпреки че работят, имат доходи под линията на бедност. Има пряка свързаност с образователния ценз. Много по-голям е процента на "работещи бедни" с ниско образование (основно). През 2013 г. те са били 7,2% при достигнат коефициент на заетост от 46,9%, а през 2022 г. вече са почти 10% (при 54,2% заетост).

Работещите бедни работят на заплати близки до минималната заплата. Често се случва и един такъв работещ да издържа цяло семейство, разкри експертът.

Работещите бедни са основно в сектора на администрацията и услугите. Друг проблем е, че България е на последно място на обучения за възрастните, както и по дигитални умения, каза Русинова.

Всяко четвърто българче живее в бедност

Всяко четвърто българче живее в бедност

19,2% от децата у нас живеят в тежки материални лишения