От Асоциацията на Българските работодатели са притеснени от напрежението в работата на Търговския регистър. Трудностите в работата са породени от влезлите в сила в края на 2017 г. промени в Търговския закон (ТЗ), информират от асоциацията.

Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под съмнение декларираните от страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест, пишат работодателите.

От Асоциацията настояват за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата на Търговския регистър. За пореден път апелираме промените в законодателството да стават при отчитане на позициите на заинтересованите страни и след задълбочена оценка на въздействието.

Според работодателите, промените в Търговския закон са ярък пример за законотворчество под натиск.

Подобни промени демонстрират нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието и без отчитане на позициите на заинтересованите страни.

От асоциацията припомнят, че са изразили негативните си позиции, но народните представители не са ги взели под внимание.

По аналогичен начин преди няколко години беше криминализирано недекларирането на осигурителни плащания, но до момента няма информация за осъден по такава причина работодател. Подобен ще е резултатът и от промените в Търговския закон - неясни ползи, но видими негативи, се казва в становището на асоциацията.