Национално представителните работодателски организации (НПРО) отказват да преговарят за минималните осигурителни доходи за 2017 година.

Организациите са изпратили писмо до министрите Томислав Дончев, Зорница Русинова и Владислав Горанов във връзка с това.

Финансовият министър иска осигурителните прагове да останат

Финансовият министър иска осигурителните прагове да останат

Царските конюшни не били в компетенциите на Горанов

В писмото се подчертава, че съгласно ясния демократичен мандат, предоставен им от членуващите в тях браншови организации, работодателските организации солидарно отказват да участват в договарянето на МОД за 2017 г. Причиниге за това са били подробно изложени в хода на дебатите по темата.

Организациите изтъкват, че цитираните в средствата за масово осведомяване вече „подписани споразумения“ в четири икономически дейности са невалидни, а в единствената останала е предприета процедура по денонсиране.