Асоциацията на организациите на българските работодатели представи 31 приоритета за 2020 г., разделени най-общо в три основни цели - подобряване на бизнес климата, ускорено развитие на човешките ресурси и цялостна реформа в енергетиката.

На пресконференция в БТА председателят на КРИБ Кирил Домусчиев посочи, че се очаква през тази година БВП у нас да е близо 127 млрд. Той отчете и рекордно висок износ за миналата година - близо 17 млрд. евро по данни за първите 7-8 месеца, което по негови думи показвало, че българската икономика работи качествено и конкурентоспособно.

От своя страна Цветан Симеонов - председател на БТПП, заяви, че е недопустимо в България все още да няма електронно правителство, въвеждането на което ще бъде един от приоритетите на АОБР.

Друг акцент ще е разширяването на принципа на действие на обратно начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами. Според Симеонов в тази област работодателските организации и държавата нямат разнопосочни интереси.

Той посочи и отмяната на данъка върху дивиденти, заявявайки, че не е добре да има разлика между третирането на малките и средни предприятия, при които данъкът е 15%, и акционерните дружества - с 10% данък.

Симеонов отбеляза като задача и въпроса с приемането на механизъм за определяне на минимална работна заплата за ЕС.

Друг акцент ще е ускоряването на реформите в образователната система с акцент върху професионалното обучение. Работодателите настояват за разширяване на обучението по предприемачество с участие на представители на бизнеса. Те са поели отговорност да продължат и т.нар. дуално обучение, насочвайки вниманието към техническите и инженерните специалности.

От своя страна Домусчиев изтъкна борбата със сивата икономика, с корупцията и монополизацията, както и установяването на баланс между икономическото развитие и околната среда.

Той настоя и за формиране на национална позиция на България по европейската зелена сделка, както и за присъединяването на страната ни към Шенген и ОИСР.

Други приоритети на АОБР са облекчаването на режима за влизане на работници от трети страни и повишаването на енергийната свързаност на страната и свързването й към газопреносните мрежи на съседните държави.

От своя страна Васил Велев - председател на АИКБ, заяви, че през първото полугодие на 2019 г. в енергетиката трябва да се извърши защита в Брюксел на механизъм за капацитети във връзка с прехода към енергетика без въглища. От 1 юли пък трябва да стартира поетапното либерализиране на пазара за бита.

Други акценти са повишаването на капацитета на държавните органи за разследване и наказване на пазарни злоупотреби, изграждането на нови мощности само на пазарен принцип и реклама на България в чужбина и в страната.

Велев отбеляза и коефициента за редукция на първата пенсия. Според АОБР той трябва да е три пъти по-малък отколкото е в момента и по този начин ще се укрепи и вторият стълб на пенсиите.

Председателят на БСК Радосвет Радев пък настоя за дигитализация на процесите в предприятията, намаляване на регулаторната тежест, облекчаване на процедурите за свързаност на предприятия към мрежовите инфраструктури - ВиК, електроенергия и газ, и приемане на основните стратегически документи за развитие на икономиката до 2030 г.

Освен това работодателите бяха категорични, че искат отмяна на временната мярка предприятията да плащат първите три дни болнични. Според тях те трябва да се покриват от НОИ. Те изразиха и мнение, че България има нужда от изцяло нов Кодекс на труда.